Cennik

 

Nasz kontakt rozpoczynamy od konsultacji, trwających od jednej do trzech sesji. Dzięki nim głębiej poznajemy zgłaszany problem oraz jego kontekst. Na drugiej-trzeciej sesji podejmujemy wspólnie decyzję, czy potrzebna będzie terapia, czy inna forma pomocy. Ustalamy cele i orientacyjny czas, potrzebny do ich uzyskania, oraz zasady dalszej współpracy (zawarcie kontraktu terapeutycznego).

Kolejne sesje odbywają się w odstępach tygodniowych (indywidualne) lub dwu-trzytygodniowych (pary, rodziny).

 

 

 

Konsultacja (diagnoza, porada) (45-50 minut)                                                               120 zł

Przygotowanie opinii, zaświadczenia, wskazówek dla placówki edukacyjnej           50 zł

Sesja terapii indywidualnej (45-50 minut)                                                                      120 zł

Konsultacja lub sesja terapii pary lub rodziny (75 minut)                                           180 zł