Psychoterapia w moim Gabinecie

 

Korzystam przede wszystkim z psychodynamicznego rozumienia człowieka oraz z systemowej koncepcji relacji międzyludzkich.  Lubię i czasem wykorzystuję pracę z genogramem, czyli wspólne odkrywanie ukrytych przekazów i wskazówek do rozumienia jednostki w historii jej rodziny.

W czasie sesji psychoterapeutycznych wspólnie obserwujemy i omawiamy trzy obszary: bieżące emocje i problemy, przeszłe zdarzenia i relacje, które mogły być źródłem nieprzystosowawczych/"niezdrowych" przekonań i reakcji, a także uczucia i reakcje pojawiające się w kontakcie z terapeutką. Relacja terapeutyczna jest wyjątkowa - w tym samym czasie bliska i autentyczna, ale także niesymetryczna i w pewnym sensie niedopowiedziana. Ponieważ terapeuta nie odsłania osobistych informacji na swój temat i zachowuje względnie neutralną postawę (wciąż reagując empatycznie i wspierająco), pozostaje "ekranem" bądź "lustrem" w którym odbijają się głęboko utrwalone przekonania klienta na temat siebie samego i osób znaczących w jego życiu. Omawiając uczucia i myśli klienta, wywołane przez kontakt z terapeutą, "na bieżąco" rozpoznajemy trudności i zwiększamy umiejętności radzenia sobie w relacjach także poza gabinetem.

 

Sposób pracy dostosowuję do potrzeb klienta, jego problemu, temperamentu i osobowości, oraz fazy terapii. Kiedy trzeba, aktywniej prowadzę przez początki terapii, stopniowo zostawiając coraz więcej przestrzeni na to, co wnosi i czego potrzebuje klient.

W ciągu 17 lat praktyki psychologicznej pracowałam z osobami o szerokim spektrum problemów, począwszy od przejściowych trudności wywołanych życiową zmianą lub przewlekle trudną sytuacją, przez zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, aż po zaburzenia z pogranicza psychoz.

Wierzę, że każdy klient posiada klucz do rozwiązania własnych problemów. W terapii wspólnie odkrywamy rzeczy "oczywiste", ale jednak ukryte. Odpowiedzi okazują się proste, ale sztuką jest nie udzielenie komuś wskazówek i porad, lecz doprowadzenie drugiej osoby po nitce do kłębka. Wtedy znajduje się rozwiązanie dla klienta najlepsze, a zachodzące zmiany są trwałe. Po "udanej" terapii klient sam zostaje swoim terapeutą, i w kolejnym kryzysie poradzi sobie znacznie lepiej.

 

Pracuję także w formie konsultacji i poradnictwa. W sytuacji gdy psychoterapia nie jest konieczna, udzielę Państwu wskazówek diagnostycznych (jak rozumieć doznawane trudności - czy to już zaburzenie, czy tylko przejściowy kryzys?), doraźnych porad (np. wychowawczych), czasowego wsparcia w trudnej emocjonalnie sytuacji, lub pokieruję do innych, bardziej odpowiednich instytucji. Konsultacje rodzicielskie są prowadzone w duchu Rodzicielstwa Bliskości.

 

Zapraszam do psychoterapii osoby dorosłe oraz na konsultacje rodziców dzieci w każdym wieku.

 

*Bettelheim Bruno, Rosenfeld A. Alvin, Sztuka oczywistości. Książka o prostej, a zarazem trudnej sztuce jasnego oglądu. Dom Wydawniczy Limbus, Bydgoszcz 1995.